Podarunek dla ludzkości

Abraham napisał pierwsze dzieło Kabalistyczne znane jako Księga Stworzenia albo jako Księga Abrahama. Potem mądrość Kabbalah została objawiona dwukrotnie. Pierwsze z tych objawień miało miejsce około 3400 lat temu na Górze Synaj, czyli wtedy gdy mądrość została nadana Mojżeszowi. Drugie objawienie miało miejsce około 2000 lat temu gdy największy Kabalista Rabin Szymon Bar Yohai napisał Księgę Zohar- która to księga jest podstawowym tekstem Kabały. Ten miniaturowy tomik Zoharu jest jednym z fragmentów 22 tomowego Zoharu.

 

Substancja Światła

Zohar jest czymś więcej niż tylko księgą mądrości. Już starożytni mędrcy mawiali, że Zohar promieniuje duchową energią, od chwili gdy nasz wzrok padnie na jego wersety. Nawet, gdy jedynie nosimy tę książeczkę z pełnym zaufaniem w sercu staje się ona źródłem uleczenia, bezpieczeństwa i ochrony. Kiedy mamy przy sobie tę książeczkę cuda stają się zjawiskiem powszechnym a chaos rzadkością. Światło które emanuje ze stron Zoharu usuwa wszystkie formy ciemności z destrukcją, niezadowoleniem, wojną, nietolerancją, chorobą i śmiercią włącznie. To Światło chroni, uspokaja oraz oświeca.

 

Energia która emanuje z tej księgi jest energią bezwarunkowej

miłości.

Jest to energia troski o naszych sąsiadów oraz o ich potrzeby i przedkładania tych potrzeb nad własne. Podobnie jak ludzkie serce odżywia całe ciało energia tej książki odżywia wszystkie narody i wszystkich ludzi na ziemi zarówno Chrześcijan, jak i Żydów, czy Muzułmanów. Zohar napełnia nas Boskim Światłem, które przepełnia całą rzeczywistość. Nie działa on w obszarze fizyczności lecz na poziomie duszy. Jest to niezwykle ważne ponieważ zamiast ograniczeń fizycznych związanych z różnicami, które oddzielają człowieka od człowieka Zohar zajmuje się wspólnymi więzami, które łączą wszystkich ludzi czyli całą duszę ludzką.

 

Ukryta mądrość

Mądrość Zoharu jest bezcennym źródłem duchowej energii. Niezależnie od tego jak wiele razy na przestrzeni wieków negatywni ludzie próbowali ukryć, czy też zniszczyć tę mądrość, Zohar przetrwał i pozostał tak ważny dla ludzkości jak powietrze. Ta niezniszczalność i nieugiętość jest odzwierciedleniem mocy uzdrawiającej i ochronnej, jak również rozprzestrzeniania pokoju na świecie. Jednak przez wieki ta moc była ukryta w wersetach Zoharu i czekała, aż oczy ludzkości sprawią, że zaistnieje ona na świecie. Ten czas właśnie nadszedł.

 

Wpływ na cywilizację w tym na ewolucję myśli naukowej

Najwięksi geniusze ludzkości czerpali z głębi źródeł mądrości kabalistycznej.

 

Pitagoras

Pitagoras jest powszechnie uznawany za jeden z największych umysłów historii. Był on filozofem i pierwszym wielkim matematykiem twórcą znanego twierdzenia Pitagorasa. Był również znakomitym astronomem i znawcą muzyki. Według jego biografa Hermippusa z Smyrny (250 r p.n.e.) Pitagoras zawdzięczał powstanie wszystkich swoich teorii mądrości żydowskiej. Oskarżał on nawet Pitagorasa o plagiat doktryn żydowskich. Dr. Seth Pancast, który wspólnie z Tomaszem Edisonem był członkiem Towarzystwa Teozoficznego napisał, że Pitagoras był jednym z najbardziej znaczących ludzi swojej epoki, nie tylko był niezwykle wykształconym człowiekiem ale również był kabalistą niezwykłego pokroju.

 

Platon

Nauki Platona zawsze należały do najbardziej wpływowych w historii Cywilizacji Zachodu. Platon mówił o niezależnej rzeczywistości – o jedynie prawdziwej rzeczywistości idei i form. Znakomity oksfordzki fizyk Sir Roger Penrose pisał o nim w swojej książce Cienie Umysłu: Według Platona prawa i koncepcje matematyczne zamieszkują niejako swój własny bezczasowy poza fizyczny świat. Świat ten to świat idealnej formy, dalekiej od świata fizycznego.

 

Sir Izaak Newton 

Izaak Newton – jeden z największych naukowców był przekonany, że Platon zaczerpnął głoszone przez siebie idee z mądrości Kabbalah. Platon podróżował do Egiptu w czasach gdy zamieszkiwało tam dużo Żydów przyjął on od nich metafizyczne poglądy dotyczące wyższych bytów będących przyczyną wszystkich rzeczy. Te byty Platon nazywał ideami, a kabaliści nazywali je sefirotami. Dr. Seth Pancoast napisał przed setkami lat, że Platon był najprawdziwszym i najinteligentniejszym Kabalistą.

 

Duchowa ochrona na przestrzeni wieków

W czasie wojen, Zohar dawał niezwykłą ochronę. W czasie Holokaustu historia dowiodła tego szczególnie w przypadku Żydów Sefardyjskich w Maroku. W Zoharze słowo sefarad określało tych którzy uczą się i obejmują Święty Zohar. Podczas II wojny światowej w Maroko, Tunezja i Bułgaria były domem dla wielu Żydów Sefardyjskich, którzy studiowali Zohar. W Maroku mężczyźni zbierali się w piątkowe wieczory, by recytować jego święte wersety i wiedząc, że jego słowa sprowadzają siły duchowego błogosławieństwa. Historyk Jay Sands wyliczał wiele miejsc w Maroku gdzie nucono wersety Zoharu przez 24 godziny na dobę. Podczas II wojny światowej Naziści domagali się deportacji        200 000 marokańskich Żydów. Król Mohammed V odmówił tego stwierdzając, że nie ma Żydów w Maroku. Naziści po prostu wycofali się mimo, iż Maroko nie miało praktycznie żadnej armii, żeby przeciwstawić się potężnej armii niemieckiej. Andre Azuoulay, doradca ekonomiczny marokańskiego króla Hasana II mówił „Nie mieliśmy w Maroku żadnych deportacji, nazizmu, obozów koncentracyjnych ani inkwizycji, a Żydzi i Muzułmanie zawsze żyli we wzajemnym szacunku.

 

Kabalista Eliezer Papo był duchowym przywódcą w Bułgarii w XVIII w. W swoim dziele Cudowny Doradca napisał, że każdy powinien czytać księgi Zoharu nawet nie rozumiejąc ani słowa ponieważ oczyszcza on duszę, przybliża Światło i daje ochronę. Uczony Dr. Michael Bar-Zohar napisał: „Fakt, że z Bułgarii nie deportowano, żadnego Żyda podczas II wojny światowej jest niezwykłą anomalią w tragicznej historii Żydów podczas panowania reżimu nazistowskiego”. Autor ten również podkreśla ten fakt mocniej pisząc, że: „Żydzi bułgarscy byli jedyną społecznością żydowską na obszarze panowania Nazistów której liczebność wzrosła podczas II wojny światowej”.

 

Podczas inkwizycji w XVI wieku papież Pius IV nakazał palenie Talmudu oraz innych ksiąg religijnych. Ogniska z książkami wybuchły na terenie całych Włoch, lecz nie tknęły Zoharu. Papież Pius IV doceniał uniwersalne znaczenie tej świętej księgi i pozwolił na wydrukowanie pierwszego wydania Zoharu w roku 1559 i to mimo sprzeciwu rabinów żydowskich. Kabaliści i urzędnicy papiescy tamtego czasu docenili znaczenie Zoharu. Kabalista Rabin Izaak de Lattes napisał: „To, że ręka rządu, który rządzi nami z wielką mądrością nie tknęła nas (Kabalistów) może być jedynie wyjaśnione przez fakt, że rząd miał dobre intencje usunięcia wrogości pomiędzy Chrześcijanami i Żydami. Lecz ci rabini (tj. oponenci Zoharu ) chcący wykorzenić wszystko są prawdziwymi niszczycielami świata.

 

Cuda

W 1996 Naderowi Ghiam przyśnił się brat. We śnie brat był nagi co według wiedzy Kabalistycznej może zostać uznane za zły znak. Brat zaproponował Ghiamowi zakupienie Zoharu. Ghiam był raczej sceptyczny lecz po tym jak opowiedział mu swój sen brat zgodził się zakupić Zohar. Trzy dni później Giam zmierzał do lotniska w Los Angeles aby zdążyć na samolot do Paryża przez Nowy York. Mimo, że jego bagaż został odprawiony nie zdążył na samolot z Nowego Jorku do Paryża. Rejs na który nie zdążył to lot TWA 800, którego samolot rozbił się w chwilę po starcie z lotniska JFK 17 lipca 1996 r. 230 pasażerów zginęło.

 

Andea Foreman 11 września 2001 wyruszyła do biura, które mieściło się w Twin Towers w Nowym Jorku. Nagle przypomniała sobie, że zapomniała pomedytować z Zoharem jak robiła to codziennie rano. Wróciła więc do domu. Później w drodze do biura zobaczyła na własne oczy rozpadające się wieżowce. Powiedziała potem: „Nauczyłam się, że nawet wtedy gdy budynki rozpadają się na twoich oczach masz ochronę, o ile masz połączenie z Zoharem. Zawsze wiedziałam to intelektualnie, lecz teraz doświadczyłam tego na własnej skórze”.

 

W 1997 Rafi Feig z Los Angeles miał rozległy atak serca. Codziennie medytował z Zoharem i traktował to jako dodatkową terapię. Na badaniach kontrolnych doktorzy doznali szoku kiedy zobaczyli wyniki Feiga. Nie było śladu po zawale. Doktorzy zarządzili więc dodatkową serię badań. Również i ona pokazała, że nie ma śladów po przebytej chorobie. Feig powiedział: „Musiałem poprosić o udostępnienie mi kopii badań i EKG aby pokazać moim przyjaciołom i rodzinie, którzy myśleli, że zwariowałem”.

 

Dr. Artur Spokojny internista i kardiolog ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Harvarda podczas dyżuru na oddziale intensywnej terapii miał pacjenta z całkowicie zablokowaną przez rozległy skrzep krwi tętnicą serca. Sytuacja wydawała się absolutnie beznadziejna. Dr. Spokojny rozpoczął jednak medytacje z Zoharem. Nagle tętnica odblokowała się i nie spowodowało to żadnego uszkodzenia serca ani ataku serca.

 

Jest nieskończenie wiele historii prawdziwych cudów jakich doświadczyli ludzie z różnych środowisk w dziedzinach zdrowia, ochrony i pozytywnej zmiany. Jednakże najważniejszą historią jest właśnie twoja. Ten mały tomik Zoharu został stworzony po to aby zapewnić ci ochronę, bezpieczeństwo, błogosławieństwa, miłość, i Światło. Aby uruchomić tę moc potrzebne jest jedynie kochające i pełne zaufania serce.

 

 

Ciemny pokój musi się rozjaśnić gdy zapalimy jedną świecę.

Lecz niezależnie od tego jak wiele ciemności dodamy np. przez powiększenie audytorium, to żaden fragment ciemności nie ucieknie przed Światłem. Jest to niezwykle ważne zjawisko. Kiedy to zrozumiesz, pojmiesz mądrość i potęgę Zoharu.