Centrum Kabbalah jest organizacją non – profit o charakterze edukacyjnym z siecią 50 oddziałów na całym świecie.

W Polsce Centrum Kabbalah działa jako Fundacja Centrum Kabbalah od 2004 roku. Zajmuje się badaniem, interpretacją i upowszechnianiem wiedzy o Kabbalah. Dzięki tej nauce, której pisemny przekaz sięga czasów starożytności, niezależnie od wyznawanej wiary, rasy, pochodzenia czy politycznych preferencji, stajemy się świadomymi budowniczymi otaczającej nas rzeczywistości a to znaczy własnego losu.

W portalu znajdziesz wiele praktycznych informacji dotyczących genezy Kabbalah i dowiesz się jak to się stało, że ta do niedawna hermetyczna nauka, jest obecnie zrozumiała i dostępna dla wszystkich.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana studiami nad Kabbalah zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą i edukacyjną.  

http://kabbalah.pl/ksiazki/

http://kabbalah.pl/wydarzenia/