Centrum Kabały jest organizacją non-profit.
Darowizny wykorzystuje do finansowania badań i rozwoju nowych metod zwiększania dostępności i zrozumienia Kabały.

Centrum osiąga to na wiele sposobów:

  • Tłumacząc i publikując kabalistyczne teksty;
  • Opracowując kursy, zajęcia, wykłady online, książki i produkty audio; poprzez indywidualne zajęcia; oraz
  • Przez programy wolontariackie, pozwalające studentom uczestniczyć w dobroczynnych inicjatywach.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami

 

środki możesz przekazać na poniższy numer konta : Nr Konta Fundacji:

50 1240 1066 1111 0010 0241 9168