Kabaliści nazywają nasz świat fizyczny Światem Akcji. Nazwa ta kryje w sobie bardzo istotną lekcję.

Celem naszego życia w tym Świecie Akcji jest po prostu działanie. Musimy cały czas się wysilać aby wkonywać coraz więcej czynów duchowej transformacji. Jest to relatywnie jasna lekcja, lecz ma ona również inny wymiar, który jest zarówno istotny jak i przerażający.

Lekcją wypływającą ze Świata Akcji jest nie tylko proste nawoływanie proszące do kontynuowania duchowych działań i wzrostu, lecz również stwierdzenie pewnego faktu. Jest to świat gdzie akcja będzie obecna w naszym życiu w ten czy inny sposób. Naszym wyborem jest czy to „działanie” będzie pozytywne czy reaktywne.

Nie jest to nagroda czy kara sama w sobie, lecz raczej natura tego Świata Akcji. Możemy wybrać spędzenie naszego czasu „akcji” na działanie proaktywne w postaci dzielania się i duchowego wzrostu lub „akcje” mogą zostać nam narzucone w postaci sytuacji, problemów i stresu, których raczej wolelibyśmy uniknąć. Należy to dobrze zrozumieć. Nie możemy zmienić potrzeby działania, jako że stanowi ono naturę tego świata, lecz z pewnością możemy kontrolować naturę tej „akcji”.

Rozumiejąc to zyskujemy dużo więcej rozpędu dla naszego działąnia i pracy duchowej, ponieważ nie tylko przynoszą one spełnienie w naszym życiu, lecz również zapobiegają on innym nie tak pozytywnym akcjom przed pojawieniem się w naszym życiu.

Powinniśmy sobie przypominać, że to jest Świat Akcji a nie spoczynku: nasza moc polega na decydowaniu jakiego rodzaju działanie będzie wypełniać nasze życie. Trzymając tą lekcję w pamięci możemy zapewnić, że nasze życie będzie zawsze wypełnione niczym więcej jak pozytywnymi, proaktywnymi i dającymi spełnienie działaniami.