Kabaliści nazywają nasz świat fizyczny Światem Akcji. Nazwa ta kryje w sobie bardzo istotną lekcję.

Celem naszego życia na tym Świecie Akcji jest działanie. Musimy bezustannie pracować nad tym, by dokonywać coraz większej ilości aktów duchowej transformacji. Jest to relatywnie jasna lekcja. Akcja będzie obecna w naszym życiu zawsze – w ten czy inny sposób. Naszym wyborem jest czy działanie, które podejmujemy, będzie pozytywne czy reaktywne.

 

Permanentna akcja, działanie, zmiana, transformacja –  nie jest nagrodą czy karą samą w sobie, lecz raczej naturą tego Świata.

Możemy wybrać spędzanie naszego czasu “akcji” na działaniach proaktywnych, takich jak dzielenie się i dokonywanie duchowej transformacji, lub też możemy poświęcić nasz czas na działania negatywne, które w perspektywie wygenerują dla nas sytuacje pełne problemów i stresu. Należy dobrze zrozumieć to zagadnienie – nie możemy zmienić potrzeby działania, jako że stanowi ono naturę tego świata, możemy jednak kontrolować naturę podejmowanych naszych czynów.

Właściwe zrozumienie tego mechanizmu doda nam rozpędu w podejmowaniu odpowiednich działań, które w dłuższej perspektywie przyniosą spełnienie w naszym życiu, i jednocześnie zapobiegną innym, nie tak pozytywnym posunięciom, zanim zdążą się one pojawić.

 

To co stale powinniśmy mieć na uwadze, to fakt, że żyjemy w Świecie Akcji a nie spoczynku, a nasza moc polega na decydowaniu jakiego rodzaju działania będą wypełniały nasze życie.

Mając tą lekcję w pamięci możemy zawsze mieć pewność, że nie zboczymy z kursu i nasze życie będzie wypełnione niczym więcej jak pozytywnymi, proaktywnymi i dającymi spełnienie działaniami.